Veiligheid

Beveiliging van uw bedrijfsinformatie is tegenwoordig een hot topic. Door middel van een uitgebreid rechtenbeheer wordt de software beveiligd. Alle gebruikers krijgen binnen Delivery Manager een rol toegewezen. Een rol gekoppeld aan een functie respectievelijk kostenplaats. Deze verschillende rollen hebben verschillende rechten in het kassasysteem. Zo wordt voorkomen dat bijvoorbeeld een bezorger toegang heeft tot management informatie maar dat tegelijkertijd een telefoniste wel weer orders kan invoeren en een beperkt inzicht heeft in de kas en omzetgegevens. Deze rechten zijn naar wens instelbaar

Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Naast deze wettelijk opgelegde verplichting is Delivery Manager tevens zeer waardevol wat betreft de (klant)informatie die in de loop der jaren wordt bijgehouden. Dit in gedachten nemend is een dagelijkse backup van de database van zeer groot belang. POS4 heeft een systeem ontwikkeld waarbij er real-time een backup wordt gemaakt van de database. Hierdoor is de kans op verlies van data bij een eventuele crash of storing tot een minimum beperkt.

NL