Inzicht

Door uitgebreide rapportagetools in combinatie met Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI) krijgt men snel inzicht in alle facetten van het bedrijf.

Een voorbeeld van een KPI die Delivery Manager bevat is de TIK: Tijd In Keuken. Dit is een indicator voor de gemiddelde verwerkingstijd in de keuken. De TIK is real-time en er kan dus ingegrepen worden als deze te veel gaat afwijken van de gewenste waarde.

Achteraf kunnen rapportages gemaakt worden om daarmee de organisatie te sturen.
Delivery Manager bevat een aantal standaardrapportages:
- omzetrapportage;
- omzet per klant;
- omzet per artikel.
Ook bevat Delivery Managere meer uitgebreide rapportages, zoals omzet per klant per bron of weekoverzichten afgezet tegen meerdere jaren.

Tevens is het mogelijk om een voorraadadministratie bij te houden en een spillagelijst in te zien. Het urenoverzicht biedt functionaliteit voor het bijhouden van de urenadministratie voor alle medewerkers.

NL